CHO NAM THUÊ PHÒNG LỐI ĐI RIÊNG, ƯU TIÊN NAM ĐỘC THÂN

THUE-PHONG-CHO-DU-HOC-SINH-O-MY-1

Garden Grove/ Harbor. Yên sạch đẹp. 2 Phòng lối đi riêng. Độc thân Nam. Đi làm. Không bạn. $475/M. Vào ngay. *Bán tủ lạnh. Tủ Sofa gỗ lim xà-cừ. 714-383-2057

Garden Grove,Orange,California
English