CHO NỮ THUÊ PHÒNG, BAO UTILITIES

HOME-FOR-RENT-KINH-DOANH-USA-21
Phòng Master mới rộng, khu an ninh, đậu xe trước nhà. Bao máy lạnh, giặt sấy, restroom riêng lớn, hồ bơi, ưu tiên Nữ. Dọn anytime. $650/M. L/L: 714-273-0405
Westminster,Orange,California
English