CHO SHARE 2 MASTER BEDROOMS trên Bolsa Ave, Bếp nấu, lối đi tất cả riêng biệt.

English