CHO SHARE PHÒNG, LỐI ĐI RIÊNG, CÓ NẤU ĂN

CHO SHARE PHÒNG, LỐI ĐI RIÊNG, CÓ NẤU ĂN
Brookhust & Hazard, Phòng 400 sf. Lối đi riêng, cho nấu ăn. Bao: gas, điện, nước, wifi. $1,100/tháng, dọn vào 8/15. L/L: 330-322-5171
Westminster,Orange,California
English