CHO SHARE PHÒNG Ở WESTMINSTER, BAO UTILITIES, $450/M

CHO SHARE PHÒNG Ở WESTMINSTER, BAO UTILITIES, $450/M
Westminster & Euclid, 1 phòng $450.00. Share phòng tắm với 1 người. Bao utilities, wifi. Ưu tiên học sinh và không xe. Dọn vào 8/1. L/L: Christine 562-999-2999
Westminster,Orange,California
English