CHO SHARE PHÒNG, Ở WESTMINSTER

THUE-PHONG-CHO-DU-HOC-SINH-O-MY-6
Brookhurst/Westminster Apt 2 phòng cho share, 1 phòng lớn, 1 phòng khách. Cần đàn ông độc thân. Dọn vào trong tháng 8/21. Gọi bất cứ lúc nào. L/L: Vân 714-383-7974
Westminster,Orange,California
English