Cho Thuê 1PN/1PT, góc Chapman/ Euclid, khu yên tĩnh, parking trên sân, gần Trường học

Cho Thuê 1PN/1PT, góc Chapman/ Euclid, khu yên tĩnh, parking trên sân, gần Trường học

Cho Thuê 1PN/1PT, góc Chapman/ Euclid, khu yên tĩnh, parking trên sân, gần Trường học, Chợ VN, Costco. Bao ĐNGS. NO: housing, pet, smoking. $1400/tháng, deposit 1 tháng. Dọn vào anytime. Text: 669-291-5572

Garden Grove,Orange,California
English