CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG Ở G.G.

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG Ở G.G.
G.G large 2PN/1PT. 1,150sqf dưới lầu. $1,895/M + deposit, 1 xe garage. Housing OK, có Patio, Laminate Floor Tile. No Pet (Lampson/Beach). Dọn vô August 14. Paul: 949-678-0681
Westminster,Orange,California
English