CHO THUÊ CĂN HỘ Ở GARDEN GROVE, BAO RÁC, NƯỚC

CHO THUÊ CĂN HỘ Ở GARDEN GROVE, BAO RÁC, NƯỚC
CHANTECLAIR APARTMENTS 13122 Benton Street Gần Costco, Garden Grove. 1PN&2PN remodeled. Bao nước, rác. Có phòng giặt sấy gần nhà, pool, gated parking. Deposit $1,000. Gọi: Cô Manager Hương 714-537-1095.
Westminster,Orange,California
English