CHO THUÊ CĂN HỘ Ở STANTON, 2 BEDS, CÓ HỒ BƠI, CỔNG AN TOÀN

NGUOI-VIET-RAO-VAT-CHO-THUE-NHA-MIEN-PHI-4

Stanton Apts 2BR/ 1BA, 2 parkings. Large patio, Pool. Security gate. Thủy: 714-527-2987 Pannie: 562-682-7790

Garden Grove,Orange,California
English