CHO THUÊ CHUNG CƯ HOUSING SECTION 8 QUẬN CAM

CHO THUÊ CHUNG CƯ HOUSING SECTION 8 QUẬN CAM
CHO THUÊ CHUNG CƯ HOUSING SECTION 8 QUẬN CAM
Midway- City. Apartment Mới, Sau chợ Thuận- Phát. 3BR/2Bath. Dọn vào tháng 09. NO- SMOKING, NO- PETS. Nhận Housing 2 phòng. L/L: Mike 714-404-3828. Address: 15352 Jackson Street.
Garden Grove,Orange,California
English