CHO THUÊ NHÀ 2 PHÒNG, $1,700/M

CHO THUÊ NHÀ 2 PHÒNG, $1,700/M
*2PN, 1 Tắm, sạch đẹp tất cả, riêng biệt, cho người thuê lâu dài, dễ chịu, cần chứng minh việc làm, chủ tốt bụng. Dọn vô 8/1. $1,700/Month. 657-899-5688
Westminster,Orange,California
English