CHO THUÊ NHÀ 2 PHÒNG, KHU YÊN TĨNH, $1,350

HOME-FOR-RENT-KINH-DOANH-USA-22
Trung tâm Little Saigon 2PN, PK, Bathroom, Bếp, Garage 2 xe. Khu yên tĩnh, an ninh. $1,350/tháng. Cọc $2,500. Cho thuê 2 người only. L/L: 714-858-5525.
Westminster,Orange,California
English