CHO THUÊ NHÀ 2 PHÒNG Ở CHAPMAN, $2,000

NGUOI-VIET-RAO-VAT-CHO-THUE-NHA-12
Nhà Chapman/Euclid 2 ngủ, 1½tắm, phòng khách, phòng bếp. Coi trước 9AM. Giá $2,000 L/L: 714-657-5454
Westminster,Orange,California
English