CHO THUÊ NHÀ APARTMENT, NHẬN HOUSING Ở MIDWAY CITY

CHO THUÊ NHÀ APARTMENT, NHẬN HOUSING Ở MIDWAY CITY
****Apartment Mới**** Midway-City, (Góc Beach/McFadden) Sau chợ Thuận-Phát. 2BR/2Bath. Dọn vào 08/15/2021. NO-SMOKING, NO-PETS. Nhận Housing. Address: 15352 Jackson Street. L/L: Mike 714-404-3828.
Midway City,Orange,California
English