Cho Thuê Nhà Nghỉ Du Lịch, Vacation Home, Little Saigon, Disneyland

Cho Thuê Nhà Nghỉ Du Lịch, Vacation Home, Little Saigon, Disneyland

VACATION HOME 3PN/2PT đẹp có hồ bơi, trung tâm Little Saigon gần biển và Disneyland. Xin L/L: Chris 714-757-2770

Garden Grove,Orange,California
English