CHO THUÊ NHÀ Ở BROOKHURST, KHU YÊN TĨNH, 4 BEDS

ROOM-FOR-SHARE-AT-LITTLE-SAIGON-PHONG-CHO-THUE-1

Nhà Brookhurst/ Katella yên tịnh 4PN/4PT, garage 2 xe, nhiều parking. Good income, check credit background. Nhận housing. $3,999/M, deposit $4,000. Nếu trả trước 1 năm $3,500/M L/L: 619-841-9999

Garden Grove,Orange,California
English