Cho thuê nhà ở midway city, ưu tiên ít người, có 3 phòng

Cho thuê nhà ở midway city, ưu tiên ít người, có 3 phòng

Midway City Single house 3pn 1.5pt 3200 or 2pn 1.5pt 2800. Dọn ngay, ưu tiên gia đình ít người có job. NO PET/HOUSING. L/L: 702-918-5468; 714-697-5533

Garden Grove,Orange,California
English