CHO THUÊ NHÀ Ở SANTA ANA, CÓ 2 CĂN

CHO THUÊ NHÀ Ở SANTA ANA, CÓ 2 CĂN
2 căn ở Santa Ana gần nhà thờ tam biên cũ 4PN – 2PT, * Nhà Garden Grove 3PN – 1.5PT và 1PN – 1PT tất cả riêng biệt, Nhà sạch đẹp khu yên tịnh. Gọi ngay 714-898-4146
Westminster,Orange,California
English