CHO THUÊ NHÀ Ở WESTMINSTER, KHU TỐT, NHẬN HOUSING SECTION 8

APARTMENT-FOR-RENT-FOR-VIETNAMESE-AT-LITTLE-SAIGON-3

Nhà Westminster đẹp, khu tốt. Trask/ GoldenWest. *4Bed/ 2Bath, garage 2 cars, 1,200 SQF. $3,500/tháng. *3Bed/ 2Bath garage 2 cars, 1,200 SQF. $3,300/tháng. ƯU TIÊN HOUSING. Deposit 1 tháng. Check Credit. No Pet. Move in Dec 1St. VÂN: 714-829-7596

Garden Grove,Orange,California
English