CHO THUÊ NHÀ RIÊNG, MỚI TÂN TRANG, NHẬN HOUSING

CHO THUÊ NHÀ RIÊNG, MỚI TÂN TRANG, NHẬN HOUSING
Nhà riêng Graden Grove góc Habor/ Lampson. 4 beds, 2 bath. Mới tân trang. Nhận Housing. $3000/month. L/L Oanh 714-274-5206; Hồng 714-360-4999.
Garden Grove,Orange,California
English