CHO THUÊ NHÀ TOWNHOUSE CÓ 3 BEDS, 2 BATHS, $3,000

THUE-PHONG-CHO-DU-HOC-SINH-O-MY

Goc Magnolia/ Garden Grove). Townhouse 3PN/2PT. Remodeled hoan toan. A/C, backyard va 2 garage. No pet. No housing. $3,000. 714-654-6388

Garden Grove,Orange,California
English