Cho thuê phòng Fairview/Edinger. Gần South Coast, Santa Ana college. Lối đi riêng

Cho thuê phòng Fairview/Edinger. Gần South Coast, Santa Ana college. Lối đi riêng

Cho thuê phòng Fairview/Edinger. Gần South Coast, Santa Ana college. Lối đi riêng, restroom riêng. $850/người. Bao: điện, nước, wifi, nấu ít. Cần người ở lâu dài, ưu tiên sinh viên, nữ độc thân. Call/text: 714-724-9838

Garden Grove,Orange,California
English