CHO THUÊ PHÒNG LỚN, ĐẦY ĐỦ BẾP, LỐI ĐI RIÊNG

CHO THUÊ PHÒNG LỚN, ĐẦY ĐỦ BẾP, LỐI ĐI RIÊNG
Westminster/Brookhurst Master bedroom rất lớn rộng, đẹp. Patio bếp nấu, lối đi riêng. Không: rượu, thuốc, thú vật. Bao: WiFi, điện, nước. $1,100/2ng + $1,000 deposit. Dọn giữa tháng 8/2021. 714-722-8080
Westminster,Orange,California
English