Cho thuê phòng, parking, lối đi riêng, $600/M, deposit $300. Bao: điện, nước, wifi, giặt

English