Cho thuê phòng single ($650/tháng). Nhà gần Chợ ABC Bolsa, Bank of America

English