CHO THUÊ PHÒNG, ƯU TIÊN NAM ĐỘC THÂN, $550/M

NGUOI-VIET-RAO-VAT-CHO-THUE-NHA-O-WESTMINSTER-4

Nhà House Bushard/ Bishop sau P.L.Thọ, ít người, nhiều parking, Nam độc thân. $550/ tháng. Chủ dễ dàng, cho giặt sấy. Anytime. L/L: 714-723-8729

Garden Grove,Orange,California
English