CHUỖI NHÀ HÀNG ĐANG TUYỂN PREP COOKS, LINE COOKS

CHUỖI NHÀ HÀNG ĐANG TUYỂN PREP COOKS, LINE COOKS
Nhóm chuỗi nhà hàng SUP, VOX, GEM/NEP, và ALLEY xin tự hào giới thiệu ROL – nhà hàng Japanese! ROL sẽ ra mắt tại Huntington Beach vào 07/2021.
Chúng tôi đang tìm kiếm: PREP COOKS (Lương khởi điểm $18/hr), LINE COOKS (Lương khởi điểm $18/hr), and DISHWASHERS (Lương khởi điểm $16/hr).
Lương có thể thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm. Xin vui lòng nhắn tin cho Neo tại 510-705-2171 hoặc email resume tới career@keiconcepts.info
Westminster,Orange,California
English