CHUYÊN BÁN CÂY ĂN TRÁI: MẬN, VẢI, NHÃN, CHANH

CHUYÊN BÁN CÂY ĂN TRÁI: MẬN, VẢI, NHÃN, CHANH

Bán cây ăn trái Mận, Vải, Nhãn đang có trái, Chanh không hột và nhiều Hoa kiểng. L/L: 714-235-8887

Garden Grove,Orange,California
English