CHUYÊN GIẶT THẢM

CHUYÊN GIẶT THẢM

GIẶT THẢM (Hệ thống máy Truckmounted power) CHUYÊN: *Giặt thảm nhà, cơ sở thương mại. *Đánh bóng sàn nhà, cửa tiệm, văn phòng. *SẠCH, MAU KHÔ, GIÁ RẺ. ẨN: 714-747-5528

Garden Grove,Orange,California
English