CHUYÊN LÀM REFINANCE NHÀ

DẦU-TƯ-NHÀ-CHO-THUÊ-Ở-LITTLE-SAIGON-MỸ
Mua nhà để ở hoặc refinance CONQUEST LOAN “NO POINT”, ‘NO APPRAISAL” Market rate 30,15yrs, fix 2.75%-2.5% APR. Tận tâm thành thật, kín đáo L/L: Kimberly Tran 714-478-3660 NMLS 271491
Little Saigon,Orange,California
English