CHUYÊN NẤU CƠM THÁNG CHO NGƯỜI VIỆT, CƠM VIỆT Ở BOLSA

CHUYÊN NẤU CƠM THÁNG CHO NGƯỜI VIỆT, CƠM VIỆT Ở BOLSA

CHUYÊN NẤU CƠM THÁNG, CƠM THÁNG GIAO TẬN NƠI, (Có Nhận EBT) www.comvietcall.com

Cá Nướng da giòn. Bò nướng lá lốt. Bánh Xèo, bánh khọt, Miến xào cua. Bún riêu. Các món Chay. 714-989-9911.

Garden Grove,Orange,California
English