CHUYÊN SỮA COOLER, AC, ĐIỆN CHO NHÀ HÀNG, CHỢ, PAM’S MECHANICAL

PAM’S MECHANICAL Chuyên sửa chữa walk-in Cooler, Freezer, A/C, Electrical cho Nhà Hàng & Chợ. Lắp ráp Central Air, Heating cho Tư gia. Lic.#931115. Bonded – Insured. L/L: ĐIỀN 714-251-9819
Garden Grove,Orange,California
English