CHUYÊN SỬA MÁY GIẶT/SẤY

appliances-FIX-VIETNAMESE-AMERICAN-1

Nhận sửa chữa tất cả các hiệu máy giặt, máy sấy, các trục trặc của máy giặt như không rút nước, vắt không khô, máy sấy không nóng, chạy không êm.

Xin gọi: Quang Vũ 714-725-4349

CHUYÊN SỬA MÁY GIẶT/SẤY

Garden Grove,Orange,California
English