CHUYÊN TỦ LẠNH BỊ CHẢY NƯỚC

CHUYÊN TỦ LẠNH BỊ CHẢY NƯỚC

Chuyên sửa tất cả các hiệu tủ lạnh. *Tủ lạnh bị chảy nước. *Bắt nước làm nước đá. *Mọi sửa chữa được bảo đảm. *Hành nghề trên 20 năm, có license. *Free Estimate. Gọi: Trần 1-714-837-2693, 1-714-638-1767

Orange,California
English