CHUYÊN VỀ MÁY KARAOKE

CHUYÊN VỀ MÁY KARAOKE
Karaoke super store. Bán sĩ và lẻ dàn máy karaoke cao cấp. Chính hãng Singtronic Giá rẻ nhất. Www.singtronic.com. 14371 Euclid st suite 2j Garden Grove CA 92843. L/L: 714-719-2474
Orange,California
English