Có nhiều chỗ đậu xe, có sẵn furniture. Lối đi chung, không nấu ăn. Bao utilities $600/m

Có nhiều chỗ đậu xe, có sẵn furniture. Lối đi chung, không nấu ăn. Bao utilities $600/m

FOUNTAIN VALLEY (Brookhurst/ Talbert ) khu an ninh. Gần Bolsa, Supermarket, Freeway. Có nhiều chỗ đậu xe, có sẵn furniture. Lối đi chung, không nấu ăn. Bao utilities $600/month. 714-724-3788

Fountain Valley,Orange,California
English