CÔNG TY ĐỊA ỐC MULTI- MILLION LAND COMPANY. Cần Chuyên Viên Địa Ốc Bán Đất nói tiếng Anh

CÔNG TY ĐỊA ỐC MULTI- MILLION LAND COMPANY. Cần Chuyên Viên Địa Ốc Bán Đất nói tiếng Anh

CÔNG TY ĐỊA ỐC MULTI- MILLION LAND COMPANY. Cần Chuyên Viên Địa Ốc Bán Đất nói tiếng Anh và tiếng Việt. Commission có thể từ $5,000-$10,000/M. Không cần transfer bằng. Chúng tôi cung cấp: -Danh sách đất bán -Tài trợ dễ dàng -Huấn luyện tốt. Gọi: Mr. Tony DRE Lic.#01346328. 949-212-0082, tony@proland.com

Garden Grove,Orange,California
English