CÔNG TY DỤNG CỤ Y TẾ Ở IRVINE CẦN NHIỀU NGƯỜI LÀM

Featured
CÔNG TY DỤNG CỤ Y TẾ Ở IRVINE CẦN NHIỀU NGƯỜI LÀM
MEDICAL ASSEMBLER: $17-18/giờ + Overtime- IRVINE, CA **Mon-Sat: 2 Ca Làm** [Bắt Đầu 6:00am & 3:30pm] – Phải có trên 3 tháng kinh nghiệm về sản xuất. XIN GỌI: 949-222-6430; [Marquee Staffing]
Garden Grove,Orange,California
English