CÔNG TY DƯỢC THẢO CẦN NHÂN VIÊN

CÔNG TY DƯỢC THẢO CẦN NHÂN VIÊN
Công Ty Dược Thảo vùng Westminster cần Nhân Viên Front Desk Customer Service có kinh nghiệm, biết tiếng Anh, Việt, thông thạo Computer. Làm việc Full-time hay Part-time. L/L: 714-823-1826
Westminster,Orange,California
English