Công Ty ở Huntington Beach cần tuyển Nhân viên Delivery Full-time

Công Ty ở Huntington Beach cần tuyển Nhân viên Delivery Full-time
Công Ty ở Huntington Beach cần tuyển Nhân viên Delivery Full-time. Ưu tiên biết lái Box Truck. Cần Nam làm việc tại Warehouse (Góc Magnolia & Warner). Ưu tiên có kinh nghiệm và biết lái Forklift. Liên lạc Khải: (Phone#714-924-5467) From 10AM-5PM
Garden Grove,Orange,California
English