Công ty T EXPRESS đang cần tuyển nhân viên

Công ty T EXPRESS đang cần tuyển nhân viên
Công ty T EXPRESS đang cần tuyển nhân viên:
– NV nam tiếp khách tới gửi đồ: đóng gói hàng hóa, rành computer, làm ít nhất 4 ngày 1 tuần.
Ưu tiên sinh viên.
Mức lương thỏa thuận, paid training. L/L: 714-790-9999 (Call); 562-213-9999 (Text); support@texpresscargo.net hoặc apply trực tiếp tại 14936 Dillow St, Westminster, CA 92683
Garden Grove,Orange,California
English