ĐIỆN LẠNH/ AIR CONDITIONING Chuyên lắp đặt các hệ thống máy lạnh và sưởi cho tư gia

ĐIỆN LẠNH/ AIR CONDITIONING Chuyên lắp đặt các hệ thống máy lạnh và sưởi cho tư gia

ĐIỆN LẠNH/ AIR CONDITIONING Chuyên lắp đặt các hệ thống máy lạnh và sưởi cho tư gia và cơ sở thương mại. Đặc biệt máy lạnh 2 cụm kiểu Việt nam Mini Split. *Cần thợ phụ công việc lắp đặt máy lạnh. Ưu tiên người có kinh nghiệm. 714-588-9284.

Garden Grove,Orange,California
English