DƯ PHÒNG CHO THUÊ, LỐI ĐI RIÊNG

PHONG-CHO-THUE-O-MY-LITTLE-SAIGON-2
Nhà khu Brookhurst/ Westminster. Dư phòng cho thuê, lối đi riêng. Dọn vào đầu tháng (độc thân only). L/L: Tammy 714-425-1167
Westminster,Orange,California
English