DƯ PHÒNG CHO THUÊ, LỐI ĐI RIÊNG

DƯ PHÒNG CHO THUÊ, LỐI ĐI RIÊNG
Nhà khu Brookhurst/ Westminster. Dư phòng cho thuê, lối đi riêng. Dọn vào đầu tháng (độc thân only). L/L: Tammy 714-425-1167
Westminster,Orange,California
English