Ecluid/ Chapman. Master bedroom lối riêng, restroom riêng, phòng nhỏ full nội thất, AC.

English