FULLERTON (Bolsa 15′). Tiệm sang trọng, nhiều walk-in, good tips. CẦN THỢ KN dưới 45t:

English