G.B Technologies, SỬA AC, HEATING

G.B Technologies, SỬA AC, HEATING

G.B Technologies AIR CONDITIONING & HEATING. Biz License#02900058 – HÀNH NGHỀ 25 NĂM Chuyên sửa chữa và ráp mới: Hệ thống máy lạnh, máy sưởi, quạt hút thông gió. – Máy lạnh DUCTLESS MINI SLPIT loại heat & cool, chạy êm, tiết kiệm điện. Có nhiều Chương Trình Giảm Giá Đặc Biệt. John Le: 714-234-4605

Garden Grove,Orange,California
English