G.G & Gilbert phòng Master & P. Nhỏ đẹp với đầy đủ tiện nghi. Lối đi riêng.

G.G & Gilbert phòng Master & P. Nhỏ đẹp với đầy đủ tiện nghi. Lối đi riêng.

G.G & Gilbert phòng Master & P. Nhỏ đẹp với đầy đủ tiện nghi. Lối đi riêng. Bao: Điện, Nước, wifi. Không nấu, hút thuốc thích hợp NAM độc thân PHẬT TỬ có job ưa yên tịnh, thoải mái. L/L: 714-539-0999 hoặc text: 714-932-9565

Garden Grove,Orange,California
English