GARDEN GROVE APT CHO THUÊ. 2PN/ 2PT dưới lầu, 1 garage liền nhau, 1 bên ngòai

GARDEN GROVE APT CHO THUÊ. 2PN/ 2PT dưới lầu, 1 garage liền nhau, 1 bên ngòai

GARDEN GROVE APT CHO THUÊ. 2PN/ 2PT dưới lầu, 1 garage liền nhau, 1 bên ngòai, thêm phòng giải trí, gia đình ít người, gần Đà øLạt, Costco, trạm xe Bus, thích Housing.

Check Credit. L/L 714-492-0805. Message VN, nhắn lời Việt, Anh, Trung Hoa

Garden Grove,Orange,California
English