GENERAL CONSTRUCTION, GỌI MIKE

GENERAL CONSTRUCTION, GỌI MIKE

GENERAL CONSTRUCTION SERVICES LIC.#939788.
NHẬN: Xây nhà mới, phá nhà cũ (Asbestos Certified, SCAQMD). Remoldeling IN/OUT và những công việc khác bao gồm: Gas, Electrical, Water. Chuyên nghiệp. Bảo đảm và đúng hẹn.
L/L: Mike 714-548-5774, Eddie: 818-262-5665

Garden Grove,Orange,California
English